't KOFSCHIP FINANCIEEL STEUNEN

Wij kunnen veel hulp en steun gebruiken en zullen daarom dankbaar zijn voor alle gulle gaven.
Als u donateur wilt worden, maakt u dan uw gift over op bankrekening NL23 INGB 0006 5602 98 t.n.v. ‘t Kofschip Den Haag

Meer info: postmaster@tkofschip.info

Wanneer u op bovenstaand adres uw mailadres doorgeeft ontvangt u tevens onze nieuwsbrief

@2020 theatergroep 't Kofschip/ Djin van der Geer designer/ Hans de Jong webontwerp